Bugün itibar denildiğinde karşımıza birçok tanım çıkıyor. Bu tanımlardan birkaçı saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij kelimelerinin karşılığını tanımlıyor. İtibar, iletişim dünyasının yakın geçmişinde “toplum ile kurumlar arasındaki güvenin simgelerine dönüşmüş eylemler bütünü” olarak kabul edilmekteydi. Bugün ise iletişim dünyasının değiştirmiş olduğu kabuk tüm iletişim süreçlerini ve de stratejilerini online kanallarda yürütülmesine olanak sağlıyor.

devamı