All posts tagged online itibar

PR’ın Eski Kuralları

İnternetin matbaadan sonraki en büyük icat olduğunu artık herkes biliyor, deneyimliyor. İnsanlar, internetin sunduğu sonsuz fırsatlar ile büyülenip o dünyada yerlerini alırken yani ilgi internete kayarken PR’ın yerinde sayması beklenemez. Ortada internet ile ilgilenen bir kitle var ve PR profesyonelleri de artık internet ortamındaki yerini alıyor.

devamı

İnternet, PR’ın Kurallarını Nasıl Değiştirdi?

İnternet dünyaya doğrudan ulaşabileceğimiz bir kanal olmadan önce şirketlerin kamuoyunda ilgi çekmek için yalnız iki seçenekleri vardı: Paralı reklamlar satın almak ya da medyanın desteğini sağlamak. Bugün ise fikirlerinizin ve hikayenizin yayılmasını sağlayacak müthiş bir fırsat var: İnternet.

devamı

Değişen Dünyada Online İtibar

Hayatımızın nabzını tutan sosyal ağların yaratmış olduğu dinamik, şirketlerin toplumu yönlendirme imkanlarını hızla azaltıyor. Şirketler, kurumsal itibar yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yaratarak çok katmanlı bir ortamı yönetmelerinin artık mümkün olmayacağının farkına varmaktalar. Ayrıca şirketler imaj ve algı yönetimi çalışmalarının da online dünyada artık geçersiz bir hal aldığının bilincine vardılar.

devamı

Online İtibar Nedir?

Bugün itibar denildiğinde karşımıza birçok tanım çıkıyor. Bu tanımlardan birkaçı saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij kelimelerinin karşılığını tanımlıyor. İtibar, iletişim dünyasının yakın geçmişinde “toplum ile kurumlar arasındaki güvenin simgelerine dönüşmüş eylemler bütünü” olarak kabul edilmekteydi. Bugün ise iletişim dünyasının değiştirmiş olduğu kabuk tüm iletişim süreçlerini ve de stratejilerini online kanallarda yürütülmesine olanak sağlıyor.

devamı

Online İtibar Yönetimi Neden Önemlidir?

İnternetin sunduğu sonsuz fırsat ve tehditler karşısında kurumların, tüm süreçlerini yeniden göden geçirmeleri gerekir. İnternet öncesi dönemde şirketlerin ilgi çekmek için yalnızca iki seçeneği vardı; pahalı reklamlar satın almak ya da medyanın desteğini almak. Bugün ise yıllardır medya üzerine özellikle odaklanan Halkla ilişkiler disiplini internet ile yeniden halkla ilişkilendirilmiştir.

devamı

İyi Bir Online İtibar Yönetiminde Neler Yapılmalıdır?

İletişimin %50’si dinlemekten geçer. Online ortamın varlığını kabul edin ve dinleyin.

Online mecralardaki durumunuzu tespit eden bir araştırma yaptırabilir ve sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Bu sayede itibarınızı arttıran ve düşüren durumları belirleme fırsatı bulursunuz.

devamı