Bugün itibar denildiğinde karşımıza birçok tanım çıkıyor. Bu tanımlardan birkaçı saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij kelimelerinin karşılığını tanımlıyor. İtibar, iletişim dünyasının yakın geçmişinde “toplum ile kurumlar arasındaki güvenin simgelerine dönüşmüş eylemler bütünü” olarak kabul edilmekteydi. Bugün ise iletişim dünyasının değiştirmiş olduğu kabuk tüm iletişim süreçlerini ve de stratejilerini online kanallarda yürütülmesine olanak sağlıyor.

Kurumsal itibar yönetiminin online hayattaki karşılığı kuruluşların internet üzerinde kişilerde bıraktığı algıların yönetilmesine dönüştü. Online araçlarla birlikte medyanın dijitalleşmesi internete erişimi olan bireylerin internette yer alan her içeriğe direkt etki edebilmesi imkanını doğurdu. Bu nedenle internette attığınız her adım birileri tarafından izlenir ve de birileri tarafından olumlu veya olumsuz birçok düşünceye zemin hazırlar hale geldi.