Hayatımızın nabzını tutan sosyal ağların yaratmış olduğu dinamik, şirketlerin toplumu yönlendirme imkanlarını hızla azaltıyor. Şirketler, kurumsal itibar yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yaratarak çok katmanlı bir ortamı yönetmelerinin artık mümkün olmayacağının farkına varmaktalar. Ayrıca şirketler imaj ve algı yönetimi çalışmalarının da online dünyada artık geçersiz bir hal aldığının bilincine vardılar.

212Bugün her bireyin online dünyada kazanmış olduğu sanal kimlik günlük yaşamın sosyal baskısından uzakta bireye özgürlüğün kapısını aralıyor. Bu sayede birey haberleşme, bilgi alma ve karar verme mekanizmalarını kendi kontrolü altında yönlendiriyor. Birey sosyal ortamlarda çoğu kez eleştirel hatta bazen saldırgan olmayı kendine hak görüyor. Bugünün bireyleri geçmişteki nesillere göre markalara şüpheci yaklaşıyor. Kendilerine sunulanları sorguluyorlar, işler ters giderse hesap soruyorlar ve haklarını arıyorlar. Beklentileri ise şirketlerin işlerini en iyi şekilde yapmalarının yanı sıra topluma karşı olan sosyal görevlerini yerine getirmeleri. İnternetin sunmuş olduğu fırsatlar bir kenara tehditler de bir o kadar fazla. Tehditler karşısında kurumlar tüm iletişim süreçlerini gözden geçirmeli ve kurumsal iletişimlerini online itibar yönetimi üzerine yeniden kurgulamalılar.

Sosyal ağlarda var olmak isteyen kuruluşların üzerinde önemle düşünmesi gerekenleri bir sonraki yazımda sizinle paylaşacağım.